Vi hjälper Dig med allt som kan ha betydelse för Din skadereglering, såsom kontakter med försäkringsbolag, försäkringskassa och  sjukvård, som grund för ett optimalt resultat.
Vid behov kan vi driva
 en rättslig process.